Webdesign

Internetová stránka musí upútať aj vizuálnou úpravou. Grafický návrh webu vytvoríme na základe Vašich požiadaviek. Pútavé grafické koncepty a multimediálne flash animácie sú základom atraktívneho dizajnu na www stránke. Výsledkom bude príťažlivý web pre Vašich zákazníkov.

Zdá sa, že Váš webdizajn je zastaraný? Grafickú podobu Vašej internetovej stránky spracujeme v súlade so súčasnými trendmi. Dizajn webu ušitý na mieru zvýši Vašu konkurenčnú schopnosť. Vašej prezentácii na internete dodáme funkčnosť validnými HTML a CSS, ktoré zoptimalizujú jej funkčnosť z hľadiska webových prehliadačov. Pri tvorbe Vašej webstránky si môžete vybrať zo širokého spektra webových modulov. Implementujeme štatistiku návštevnosti, čím získate a spätnú väzbu a lepší prehľad o webe.

Na čo nám slúži design? Nespočetné množstvo odpovedí existuje na túto otázku. Položme ju však ináč: načo nám slúži webdesign; alebo: slúžime webdesignu my? Web a jeho rôzne lokality si môžme predstaviť ako virtuálny svet, kde mnohé webstránky imponujú ako výklady na uliciach reálneho sveta. V časoch, keď si každý človek sadá za počítač a berie ako samozrejmosť jeho pripojenie na internet, je nesmierne dôležité aký má Vaša webstránka design z hľadiska vizuálnej aj funkčnej atraktivity. Na to nám respektíve Vám ako potenciálnym zákazíkom, webdesign slúži. A my jemu a de facto Vám, slúžime v navrhnutí vzhľadu Vašej webstránky. Vďaka kreativite , ktorá nás sprevádza dokážeme Vašej tvári na webe dodať grafické koncepty a multimediálne flash animácie, ktoré ju urobia príťažlivejšou pre ľudí a Vašich zákazníkov. Ak je Vaša webstránka staršia, radi ju ju upravíme v štýle súčasných trendov vo webdesigne. Dodáme jej funkčnosť validnými HTML a CSS, ktoré zoptimalizujú jej funkčnosť z hľadiska webových prehliadačov. Ponúkame množstvo webových modulov, ktoré použijeme pri tvorbe Vašej webstránky, dokážeme zabezpečiť štatistiku jej návštevnosti a tým aj spätnú väzbu pre Vás. Našou snahou je čo najviac zvýšiť Vašu konkurencieschopnosť, a preto na tvorbu Vašej webstránky použijeme špeciálne internetové šlužby, ktorých webdesign bude ako šitý na mieru práve pre Vás.

Services Taxonomy:

Webformulár