Prístupnosť webových stránok

Sú vaše webové stránky prístupné VŠETKÝM návštevníkom?

Prístupnosť (accesibility) webových stránok úzko súvisí s ich použiteľnosťou – najmä vo vzťahu k znevýhodneným užívateľom internetu. Cieľom snahy o prístupnosť webu je odbúrať akékoľvek bariéry, ktoré by mohli prekážať návštevníkom pri používaní obsahu a funkcií webových stránok. A to bez ohľadu na to z akého zariadenia (mobil, tablet...) užívateľ k webovým stránkam pristupuje, či je zrakovo (alebo inak) hendikepovaný, či má dostatočné znalosti atď.

Pravidlá a výhody prístupnosti webových stránok

Pravidlá prístupnosti sú zatiaľ záväzné len pre webové stránky štátnej a verejnej správy. Je to škoda, pretože ich dôsledná aplikácia prispieva k výraznému zlepšeniu použiteľnosti akýchkoľvek webstránok – a to je prínosné aj pre firemné weby, e-shopy, spravodajské portály atď. Prístupnejší web znamená viac spokojných návštevníkov a viac potenciálnych zákazníkov. Web vytvorený v súlade s pravidlami prístupnosti pritom vôbec nemusí byť drahší ako „neprístupný“ web – je len LEPŠIE navrhnutý.

Základy prístupnosti webových stránok:

  • Obsah webu je dostupný vždy (bez ohľadu na typ prehliadača, vypnutý javascript zo strany užívateľa, zakázané kaskádové štýly, nastavené farebné rozlíšenie monitoru...).
  • Obsah je čitateľný a prehľadný (dostatočný kontrast textu a pozadia, textové alternatívy netextových prvkov webu – napr. obrázkov, použitie bezpečných fontov, definovanie prvkov webu v relatívnych jednotkách...).
  • Prácu s webovou stránkou riadi užívateľ (webová stránka a jej obsah sa „nemení“ bez aktivity užívateľa, stránka neotvára bezdôvodne alebo automaticky nové okná...).
  • Ovládanie webu je jednoduché a pochopiteľné (nadpisy – odkazy – ovládacie prvky sú viditeľne a výstižne označené, navigácia je logická a jednoduchá...).
  • A tak ďalej – detailný výpis podmienok prístupnosti nájdete na webstránke Informatizacia.sk.

Potrebujete prístupný web?

My vám taký vytvoríme. Ponúkame tiež audit prístupnosti webových stránok pre už existujúce weby – kontaktujte nás.

Services Taxonomy:

Webformulár