Analýzy a konzultácie k webovým stránkam

Analýza a konzultácie – prvý krok k úspešnému webu

S akým cieľom plánujete nový web (alebo redesign existujúceho webu)? Aké technológie, prvky a funkcie bude potrebné implementovať? Kto je cieľová skupina – kto bude čítať váš obsah, kto bude u vás nakupovať služby alebo produkty? Aká je situácia a konkurencia v danom segmente trhu? Aké sú dosiahnuteľné ciele? Ako ich naplniť? V rámci analýz a konzultácií nájdeme k týmto otázkam tie správne odpovede.

Individuálny prístup je u nás samozrejmosťou

Obchodný plán a ciele e-shopu predajcu autodielov sú diametrálne odlišné od webstránky majiteľa pizzerie alebo regionálneho spravodajského online magazínu. Vždy sa však pri úvodných konzultáciách zameriavame na upresnenie požiadaviek klienta a potrieb jeho cieľovej skupiny. Následnou analýzou definujeme marketingové a technické možnosti projektu. Výsledkom týchto prác je návrh riešenia úspešného webu alebo webovej aplikácie na mieru vo forme prototypu, alebo iný výstup podľa vašich požiadaviek.

Pomôžeme vám:

  1. S návrhom nového webu na mieru vašim potrebám a možnostiam.
  2. S analýzou existujúceho webu a návrhom zlepšenia jeho obchodnej výkonnosti.
  3. S analýzou a návrhom akýchkoľvek webových a mobilných aplikácií.
  4. S vedením marketingových kampaní a aktivít – od SEO až po sociálne siete.

Kontaktujte nás.

Services Taxonomy:

Webformulár