Multiplatformové aplikácie

Jedna aplikácia pre všetky typy zariadení (PC, tablety, mobily...)

Vzhľadom na rozmanitosť typov zariadení a operačných systémov môže byť náročné udržiavať niekoľko natívnych mobilných aplikácií (zvlášť pre Android, iOS, Windows Phone...). Alternatívou sú multiplatformové aplikácie funkčné vo všetkých typoch mobilných zariadení bez ohľadu na operačný systém.

Výhody multiplatformových aplikácií

Hlavnou výhodou multiplatformových aplikácií je ich univerzálnosť – jediná aplikácia postačí pre celé spektrum mobilných zariadení na našom trhu, ale funguje aj v stolných počítačoch a notebookoch s rôznymi operačnými systémami. Keďže vám namiesto troch alebo viacerých samostatných natívnych aplikácií postačí jediná (multiplatformová) aplikácia, výrazne vám to zjednoduší jej spravovanie, marketing a ďalší vývoj. Multiplatformová aplikácia vám teda umožní ušetriť čas aj financie a zároveň naplno zasiahnuť vašu cieľovú skupinu.

Multiplatformová alebo natívna mobilná aplikácia?

Hlavnou výhodou natívnych mobilných aplikácií je ich špecializácia. Navrhujú sa tak, aby optimálne využívali hardvérové a softvérové možnosti daného typu zariadenia a operačného systému. Vďaka tomu môžu pracovať rýchlejšie a umožniť užívateľovi prístup k viacerým funkciám ako multiplatformové aplikácie. Rozhodnutie o tom či bude lepšie vyvíjať jednu multiplatformovú alebo niekoľko natívnych aplikácií však závisí na mnohých faktoroch. Medzi ne patrí váš obchodný zámer, cieľová skupina, spôsob používania...

Poradenstvo, návrh a vývoj multiplatformových aplikácií

Pomôžeme vám s rozhodovaním medzi multiplatformovou a natívnou aplikáciou. Vašu aplikáciu (multiplatformovú alebo natívnu) kompletne navrhneme, zabezpečíme jej vývoj až do úspešného uvedenia na trh a následnú propagáciu. Kontaktujte nás.

Webformulár