Dizajn mobilných aplikácií

Dobrý dizajn užívateľského prostredia je základom úspechu

Dizajn mobilných aplikácií je špecifický spôsobom ovládania a užívateľským prostredím mobilných telefónov a tabletov. Pri návrhu dizajnu mobilných aplikácií dbáme na optimalizáciu pre rôzne typy a veľkosti displejov, intuitívnu prehľadnú navigáciu a komfortné ovládanie aplikácie.

Užívateľ je vždy na prvom mieste. Každá mobilná aplikácia by preto mala predstavovať dokonalú odpoveď na jeho požiadavky, potreby a túžby. Popri spoľahlivosti a výnimočnosti implementovaných funkcií práve správne navrhnutý dizajn užívateľského prostredia mobilnej aplikácie rozhoduje o spokojnosti užívateľa. Vzhľadom na obmedzenia displejov mobilných zariadení sa v aplikáciách pre nich určených uplatňuje funkčný minimalizmus – napríklad v podobe FLAT dizajnu.

Základné faktory ovplyvňujúce návrh dizajnu mobilných aplikácií

  • Čo je účelom mobilnej aplikácie (funkcie a obchodný zámer)?
  • Kto bude užívateľom aplikácie (definícia cieľovej skupiny a spôsobu, akým budú ľudia aplikáciu používať)?
  • Na akých zariadeniach sa bude mobilná aplikácia používať?

Ako postupujeme pri návrhu dizajnu mobilnej aplikácie

  • Na základe konzultácie s klientom definujeme funkcie mobilnej aplikácie.
  • Nasleduje návrh informačnej architektúry mobilnej aplikácie (s ohľadom na užívateľskú analýzu).
  • Podľa získaných dát vytvoríme prvé modely aplikácie (prototypy) a navrhneme grafický vzhľad užívateľského rozhrania.
  • Prototypy a návrhy dizajnu prechádzajú štádiom testovania a optimalizácie z hľadiska jednoduchosti a komfortu používania.
  • Dôkladne otestovaný a klientom schválený dizajn je implementovaný do funkčnej aplikácie.

Navrhneme pre vašu mobilnú aplikáciu kvalitný dizajn užívateľského rozhrania, alebo vytvoríme kompletnú aplikáciu na mieru. Kontaktujte nás.

Webformulár