Výkonnostný marketing

Výkonnostný marketing: od stanovenia cieľov až po ich dosiahnutie

Výkonnostný marketing sa zameriava na zvyšovanie konverzií a ziskov. Využívame pritom rôzne nástroje a postupy smerujúce k optimalizácii ROI (Return On Investments).

Čo je to ROI index a prečo je tak dôležitý?

ROI je jeden z kľúčových parametrov sledovania obchodnej výkonnosti webu (alebo reklamnej kampane atď.). Udáva sa v percentách a určuje pomer medzi investíciami (napr. do PPC reklamy) a výnosmi (z predaja produktov alebo služieb) za určité obdobie. Na výpočet ROI sa používa jednoduchý vzorec:

výnosy / investície x 100 = ROI (%)

Ak vychádza výsledné ROI nad 100 %, je investícia zisková. Ak vychádza ROI pod 100 %, je investícia stratová. V oboch prípadoch je priestor na zlepšovanie ROI – a to je úloha pre špecialistu na výkonnostný marketing, typicky zameraného na zvyšovanie konverzného pomeru.

Výkonnostný marketing v praxi:

  1. Definovanie marketingových cieľov (konverzií), analýza cieľovej skupiny (až na úroveň persony).
  2. Určenie vhodných spôsobov získavania cielenej návštevnosti (PPC reklama, SEO, affiliate...).
  3. Optimalizácia cieľových stránok (landing pages) z hľadiska maximalizácie konverzií.
  4. Spustenie marketingovej kampane s následným dolaďovaním jej jednotlivých prvkov na základe webovej analytiky (Google Analytics, Omniture, heat maps, A/B testovanie...).

Mimoriadne vhodným zdrojom zdrojom návštevnosti pre výkonnostný marketing sú PPC kampane (Google AdWords atď.) prinášajúce dobre analyzovateľné výsledky v krátkom čase. Výkonnostný marketing sa samozrejme uplatní aj pri zlepšovaní konverzií z prirodzenej, tzv. organickej návštevnosti z vyhľadávačov získavanej prostredníctvom optimalizácie pre vyhľadávače (SEO).

Hľadáte expertov na výkonnostný marketing? Sme pripravení – kontaktujte nás.

Webformulár