Facebook – aplikácie, stránky, reklama

FB stránky + aplikácie + reklamné kampane = Facebook marketing

Vaši zákazníci sú (aj) na Facebooku – a vy?

Existuje mnoho spôsobov, ako prostredníctvom Facebook marketingu osloviť tú správnu cieľovú skupinu – a s nami to úspešne zvládnete.

Najčastejšie ciele kampaní na Facebooku:

  • budovanie značky,
  • získavanie fanúšikov pre Facebook stránku,
  • priamy predaj alebo podpora predaja.

Propagácia značky? Viac angažovaných fanúšikov pre vašu FB stránku? Zvýšenie predaja cieleným oslovením toho správneho publika? Odpoveďou na všetky tri otázky je profesionálny Facebook marketing.

Stránky na Facebooku

FB stránky sú základným kameňom Facebook marketingu. Predstavujú komunikačný nástroj na získavanie FB fanúšikov a budovanie vzťahov s nimi. Úspešné Facebook stránky sa vždy vyznačujú zaujímavým obsahom – nielen textovým, ale aj multimediálnym (atraktívne fotografie, videá, interaktívne aplikácie). Ešte nemáte vytvorené firemné stránky na Facebooku? My vám ich vytvoríme, naplníme unikátnym obsahom, zabezpečíme pravidelnú aktualizáciu a vybudujeme vašej značke na Facebooku silnú komunitu.

Facebook aplikácie

FB aplikácie sú vítaným spestrením vašej FB stránky a zároveň jedným z nástrojov virálneho marketingu – každý užívateľ Facebooku sa rád pochváli svojim priateľom, akú super aplikáciu objavil na vašej FB stránke. V rámci úspešných FB aplikácií nájdete hry, záložky, súťaže a kvízy, ale aj aplikácie umožňujúce nakupovať či získať zľavu a pod. Aké FB aplikácie budú pre vašu firmu najužitočnejšie? To závisí najmä na vašej cieľovej skupine. S výberom správneho typu aplikácie vám ochotne poradíme, aplikáciu navrhneme, naprogramujeme, otestujeme a spustíme do ostrej prevádzky na vašej FB stránke.

Reklamné kampane na Facebooku

Platená reklama na Facebooku (Facebook Ads) umožňuje mimoriadne presné cielenie inzerátov. Vďaka tomu môžete reklamnou kampaňou osloviť presne definovanú cieľovú skupinu (pohlavie, vek, bydlisko, zamestnanie, záujmy...). Reklamné inzeráty na Facebooku môžu kombinovať textové posolstvo s obrázkom, čo je ideálne na prezentáciu elegantných, vizuálne príťažlivých produktov. Cieľom reklamy na Facebooku môže byť priamy predaj produktov a služieb, ale aj zvyšovanie relevantnej návštevnosti pre vaše webové stránky, získavanie FB fanúšikov, budovanie značky a pod. Potrebujete reklamu na Facebooku? My vám pripravíme a spustíme kompletnú reklamnú kampaň na mieru vášmu obchodnému plánu.

Pripravíme vám reklamnú kampaň na Facebooku:

  1. Najskôr s vami prekonzultujeme ciele vašej FB kampane – vy viete čo si od reklamy sľubujete, my vieme ako na to.
  2. Spoločne upresníme cieľovú skupinu. Práve možnosť detailného zamerania na vhodnú cieľovú skupinu je tým najlepším dôvodom pre reklamné kampane na Facebooku.
  3. Navrhneme vašu FB kampaň a predložíme vám jej koncept na schválenie. V najjednoduchšom prípade ide o klasickú PPC a bannerovú reklamu v prostredí siete Facebook. O niečo náročnejšia je príprava Facebook aplikácií – virálny efekt správne navrhnutej a realizovanej aplikácie však stojí za to.
  4. Po schválení kampane zabezpečíme potrebné prípravné práce (grafiku, texty, prípadne aj programovanie...), kampaň otestujeme a spustíme.
  5. Počas priebehu kampane sledujeme (a podľa možnosti optimalizujeme) jej výkonnosť podľa vopred stanovených metrík.
  6. Po úspešnom ukončení kampane vám vypracujeme report s detailným zhodnotením priebehu kampane a úspešnosti plnenia cieľov.

Pomôžeme vám so stránkami, aplikáciami a reklamou na Facebooku. Kontaktujte nás.

Webformulár