SEO Optimalizácia webu pre vyhľadávače

Seo analýza

Je vaša webová stránka neefektívna a privádza Vám málo návštevníkov?
Nemôžete nájsť svoj web v internetových prehliadačoch na popredných miestach?
Chceli by ste zvýšiť návštevnosť a tým získať nových zákazníkov?
Ponúkame Vám SEO optimalizáciu Vašich stránok, ktorá odhalí slabé miesta Vašich stránok.
Ak máte záujem, aby sme posunuli Váš web na najvyššie miesta v internetových vyhľadávačoch, neváhajte a kontaktujte nás.
Pretože len vtedy, ak je možné nájsť Vaše webové stránky, je možné ich navštíviť a dozvedieť sa o Vás.

Čo zahrňuje SEO optimalizácia pre vyhĺadávače?

Cieĺom SEO optimalizácií je úprava web stránok tak, aby sa vaše stránky umiestńovali vo výsledkoch vyhľadávania na predných pozíciách najznámejších internetových vyhľadávačov.
Dobrá pozícia vo vyhĺadávačoch predstavuje pre firmy otázku bytia.
Dnes je už aj na Slovenskom internete veľmi veľká konkurencia.
V súčasnosti nestačí mať dobre urobenú stránku s peknou grafikou, ale je dôležité aj túto stránku nájsť.
Zadajte si do Googlu Vaše kĺúčové slovo a pozrite sa na akom mieste sa nachádzate.
Z výskumu spoločnosti Google vyplýva, že ak sa nachádzate na horšom mieste ako na prvej strane vo vyhľadávači, užívateľ Váš web na 90% nenavštívi.
Takto strácate veĺké množstvo eventuálnych zákazníkov, pretože väčšina ĺudí klikne na prvé tri miesta.

Neznamená to ale, že každý potenciálny zákazík, ktorý navštívi vašu stránku je ten správny.
SEO slúži na získanie práve tých zákazníkov, ktorí majú o obsah, alebo produkty ponúkané Vašou stránkou skutočne záujem.
Ak teda napríklad predávate na Vašom webe kozmetické produkty, asi nebude mať pre Vás význam, ak Vašu stránku navštívi človek, ktorý hĺadá počítačové príslušenstvo.

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) je najlepšia a najefektívnejšia metóda, ktorou docielite, aby Vašu stránku na internete bolo vidieť.

V našej SEO analýze sa zameriavame na rozbor kĺúčových slov
Pretože jedným z cieľov je byť na najvyšších miestach internetových vyhľadávačov na určitý počet najčastejšie hĺadaných kľúčových slov.
Hľadáme také kľúčové slová, ktoré vystihujú Vašu stránku, a ktoré užívatelia najčastejšie zadávajú pri hĺadaní príslušného obsahu do prehliadača.
Dôležitým ukazovateĺom je taktiež hustota týchto dôležitých slov na Vašej stránke.
Stránky, ktoré majú dlhší textový obsah majú širší záber obsahu a často málo kĺúčových slov.
Naopak extrémne krátke stránky môžu vyhĺadávače preskočiť.
My, špecialisti v Geex vieme, aký je vhodný počet kľúčových slov na stránke, poznáme správnu hustotu slov a ich umiestnenie na stránke.
Postaráme sa o to, aby Vaša stránka nebola preskočená, alebo vyradená z indexu.
Cieľom SEO analýzy je, aby Vaša web stránka bola na prvých miestach, bola najhľadanejšia a aby porážala Vašu konkurenciu.

SEO (z anglického Search Engine Optimization) má za cieľ nielen vyhĺadávať vhodné kľúčové slová, ale aj zhodnotiť správnu štruktúru stránky a textovú variabilitu celého webu.

SEO techniky

SEO používa na zlepšenie pozícii vo vyhľadávačoch mnohé techniky.
Tieto techniky sa delia na white hat SEO techniky, čiže povolené a na black hat SEO, čiže zakázané techniky.

White hat SEO techniky

Patria sem tie techniky, ktoré sú pre optimalizáciu povolené a vyhľadávače im prikladajú vysokú váhu.
Techniky white hat SEO sa ďalej delia na techniky ovplyvňujúce on- page a off-page faktory.

Techniky ovplyvňujúce on-page faktory :

  • web copywriting
  • kvalitný a originálny obsah
  • čitateľné URL adresy
  • používanie HTML skratiek (tagov) podľa predpisov

Techniky ovplyvňujúce off-page faktory

  • linkbaiting
  • linkbuilding
  • tvorba microsites

Web copywriting, alebo písanie reklamných textov

Patrí medzi najdôležitejšie SEO techniky, pretože jeho úlohou je pomáhať pri vytváraní a tvorbe textov, ktoré budú atraktívne pre vyhľadávače.
Správne napísaný text musí obsahovať správny počet kľúčových slov (optimálna hustota kľúčového slova býva 5-8 % zo všetkých slov).

Kvalitný a originálny obsah stránok

Stránka by mala mať kvalitný a originálny obsah, ktorý bude pravidelne aktualizovaný.

Čitateľné URL adresy

URL adresy by mali byť nielen čo najkratšie, ale aj čo najzrozumiteľnejšie.
Použitie kľúčového slova v URL adrese môže môže u niektorých vyhľadávačov zvýšiť umiestnenie stránky.
Veď povedzme si, ktorú z týchto adries si skor zapametáte?

>http://www.geex.eu/seo-optimalizacia
>http://www.geex.eu/q?=node/51

Použitie HTML skratiek (tagov)

Pri programovaní web stránok (jazyk HTML, XHTML) je dôležité správne používanie formátových značiek, napríklad em pre zdôraznenie, strong pre silné zdôraznenie,..
Internetové vyhľadávače takému textu prikladajú väčší význam.

Linkbaiting

Linkbaiting je SEO technika, pri ktorej je dôležité vytvoriť zaujímavý obsah na webe za účelom získania spätných odkazov , a tým zvýšiť návštevnosť.
Jedná sa tu o získanie pozornosti.
Táto technika býva niekedy tiež označovaná pojmom virálny marketing.

Linkbuilding

Linkbuilding čiže budovanie spätných odkazov partí medzi dôležité SEO techniky, pretože jeho cieľom je, aby sa na Vaše stránky čo najviac odkazovalo.
Znamená to, že čím viac hodotnch stránok odkazuje na Vašu stránku, tým vyššiu hodnotu získa Vaša stránka vo vyhľadávačoch.
Limkbuilding zvyšuje Váš predaj tým, že vďaka tejto technike získate cielenú návštevnosť z príslušných stránok.

Tvorba microsites

Microsite sú podporné weby, alebo jednoduché prezentácie, ktoré slúžia ako podpora a doplnok hlavnej firemnej stránky spoločnosti.
Ide o istú marketingovú stratégiu, kedy informácie o nejakej ponuke, alebo produkte nie sú vložené na hlavnú stránku, ale vytvorí sa samostatná stránka.
Táto stránka sa vytvorí buď na vlastnej doméne, alebo na subdoméne.
Microsite sú určené na propagáciu a hlavne zviditeľnenie konkrétneho produktu, alebo nejakej špeciálnej ponuky, či novinky.
Musia nielen zaujať, a to najmä svojím dizajnom, ale aj podporovať hlavnú značku, pričom návštevníkovi musí byť jasné, kto stojí za stránkami.
Veľkým plus pre microsite je, že umožňujú zamerať sa na kľúčové slová, a tak zlepšiť optimalizáciu pre internetové vyhľadávače.
Túto službu využíva veľa internetových obchodov na zvýšenie a najmä podporu predaja nejakého konkrétneho produktu.
Microsite majú i podporný charakter.
Sú ideálnym riešením, ak chcete podporiť nejakú reklamnú kampaň.
Ak Vás táto služba zaujala, kontaktujte nás, a my Vám vytvoríme microsite, ktoré budú pracovať za Vás.

Webformulár