Informačné systémy

Navrhujeme a vytvárame elektronické informačné systémy na mieru – pre veľké a stredné firmy, živnostníkov, úrady a organizácie.

Icon: 

Efektívnejšie riadenie a plánovanie firemných procesov

Navrhujeme a vytvárame elektronické informačné systémy na mieru – pre veľké a stredné firmy, živnostníkov, úrady a organizácie.

Výhody použitia informačného systému na mieru:

Automatizované systémy riadenia

Tvorba a implementácia riadiacich programov automatizovaných systémov

Navrhujeme software pre vizualizačné systémy a riadiace programy PLC (Programmable Logic Controller = programovateľný logický automat). V tejto oblasti ponúkame napríklad tvorbu a implementáciu automatizovaných systémov technologických procesov, riadiacich systémov inteligentných budov, meracích a regulačných systémov.

Naše služby:

Smarthome

Smart Home – inteligentný dom

Inteligentné domy predstavujú kombináciu vysokého užívateľského komfortu a zároveň úspor súvisiacich nákladov (energie, vykurovanie atď.). V podstate každá stavba sa dá upraviť na inteligentnú – rodinný dom, obytný blok bytov, firemná kancelária, hotel, prevádzkové priestory, existujúce budovy aj projektované novostavby...

Všetky inteligentné domy nie sú rovnaké

Smart Grids – inteligentné siete

Smart Grids – inteligentné (elektrické a komunikačné) siete

Webformulár