Efektívnejšie riadenie a plánovanie firemných procesov

Navrhujeme a vytvárame elektronické informačné systémy na mieru – pre veľké a stredné firmy, živnostníkov, úrady a organizácie.

Výhody použitia informačného systému na mieru:

 • flexibilnosť = dokonale ho prispôsobíme potrebám vašich pracovníkov a klientov,
 • efektívnosť = nástroje a funkcie navrhnuté na mieru vám pomôžu zlepšiť komunikáciu a zvýšiť efektivitu práce,
 • prehľadnosť = previazanosť a okamžitá dostupnosť aktuálnych dát v rôznych výstupoch vám ušetrí čas a umožní správne sa rozhodovať,
 • vlastníctvo = váš informačný systém je jednoducho váš, nemusíte nikomu platiť licenčné alebo iné poplatky,
 • budúcnosť = podľa vašich potrieb vám kedykoľvek v budúcnosti zabezpečíme ďalší vývoj a úpravy vášho informačného systému.

Ako prebieha vývoj informačného systému:

 • Úvodom spolupráce s vami prekonzultujeme všetky vaše požiadavky a potreby.
 • Na základe zistených informácií prevedieme analýzu technických možností realizácie a vypracujeme projekt.
 • Detailne vás oboznámime s projektom a prípadne ho doladíme podľa vašich pripomienok.
 • Po schválení projektu začíname s implementáciou riešenia a jeho postupným spúšťaním do testovacej prevádzky.
 • Po dôkladnom otestovaní všetkých funkcií prichádza na rad spustenie informačného systému do ostrej prevádzky.

Aké typy informačných systémov navrhujeme:

 • plánovanie a riadenie podnikových procesov,
 • ekonomické systémy s integrovanou fakturáciou a účtovníctvom,
 • manažérske, obchodné, predajné a skladové systémy,
 • komunikačné a dátové systémy vrátane mobilných aplikácií,
 • evidenciu pracovnej doby a evidenciu projektov,
 • integrované informačné systémy riadenia výroby,
 • intranetové a extranetové informačné systémy,
 • akékoľvek riešenia podľa vašich potrieb.

Potrebuje informačný systém na mieru? My vám ho spravíme – kontaktujte nás.

Services Taxonomy:

Webformulár