Smart Grids – inteligentné siete

Smart Grids – inteligentné (elektrické a komunikačné) siete

Inteligentné siete (Smart Grids) predstavujú prelomové riešenie elektrorozvodnej distribučnej siete, schopnej automaticky reagovať na zmeny v zaťažení siete a dodávkach elektriny. Technológia inteligentných sietí vznikla ako reakcia na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. Malé veterné, solárne a iné elektrárne zamerané na alternatívne zdroje energie značne kolíšu pri dodávaní výkonu do siete, a jediným riešením ich efektívneho zapojenia do svetovej energetiky je inteligentná rozvodná sieť schopná obojstrannej komunikácie.

Smart grid zbiera a využíva informácie o spotrebiteľoch

Smart grid je v podstate plne automatizovaný digitálny riadiaci systém monitorujúci správanie elektrorozvodnej siete (vrátane jej využívania spotrebiteľmi). Na základe informácií získaných senzormi (napr. v podobe inteligentných elektromerov) pomáha optimalizovať spotrebu energie a umožňuje malým výrobcom dodávať prebytky energie do rozvodnej siete.

Niektoré výhody inteligentných sietí:

  • znižovanie a zefektívnenie spotreby energie,
  • zníženie ekologickej záťaže súvisiacej s energetikou,
  • zjednodušenie zmeny dodávateľa energie,
  • zlacnenie energií pre spotrebiteľov,
  • vytváranie dokonalého prehľadu o aktuálnej spotrebe energie,
  • decentralizácia a zníženie rizika výpadkov energie.

Smart Meters – inteligentné merače spotreby

Smart Grid si vyžaduje digitálne meranie dát (Smart Metering). To zabezpečujú inteligentné meracie prístroje (Smart Meters). Smart Metering (inteligentné meranie) je technológia výhodná napríklad pre spoločnosti zaoberajúce sa predajom a distribúciou:

  • elektriny,
  • plynu,
  • vody,
  • tepla.

Máte záujem o implementáciu technológií Smart Grid a Smart Metering v vašej spoločnosti? Kontaktujte nás.

Services Taxonomy:

Webformulár