User interface (UI) – dizajn užívateľského prostredia

Navrhujeme užívateľské prostredie (UI) webových stránok a mobilných aplikácií s maximálnym dôrazom na jednoduché a ľahké ovládanie.

Kvalitné užívateľské prostredie = spokojní užívatelia

Správne navrhnuté užívateľské prostredie vzbudzuje u užívateľov spokojnosť a dôveru. Pomáha im ľahko (bez omylov a premýšľania) sa v aplikácii orientovať, objednávať, nakupovať... To vám prináša viac konverzií – užívateľské prostredie teda úzko súvisí s optimalizáciou konverzného pomeru. Inými slovami, web alebo mobilná aplikácia s precízne premysleným užívateľským prostredím vám zarobí viac.

Pod návrh user interface spadajú činnosti:

  • definovanie požadovaných funkcií a technológií,
  • užívateľský výskum a analýza užívateľskej skupiny,
  • návrh grafického dizajnu užívateľského rozhrania,
  • návrh informačnej architektúry,
  • rozloženie prvkov aplikácie,
  • tvorba modelu resp. prototypu aplikácie,
  • užívateľské testovanie...

V rámci návrhu user interface poskytujeme:

  1. Návrh kompletnej grafiky užívateľského prostredia.
  2. Návrh grafiky ovládacích prvkov UI.
  3. Riešenie procesov v aplikáciách (Flowchart).

Potrebujete navrhnúť alebo redesignovať užívateľské prostredie vašej webovej či mobilnej aplikácie? Kontaktujte nás.

Services Taxonomy:

Webformulár