Transformácia na GEEX s.r.o.

Body: 

Meníme štruktúru firmy, názov a rozširujeme portfólio služieb

Icon: 

Webformulár